W88 กีฬาออนไลน์ทางเลือก URL

ความกลัวและความสิ้นหวังท่ามกลางถังขยะ

时间:2019-05-22  author:弥亏鼻  แหล่ง:W88 กีฬาออนไลน์ทางเลือก URL  หมวด:21次  ทบทวน:78บทความ
<p> ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่ามารวมตัวกันเป็นรถบรรทุกขนถ่ายที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 แม้จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายและกลัวว่าจะถูกส่งกลับไปยังประเทศของตน แต่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายร้อยคนจากพม่าอาศัยอยู่ เฉลี่ยหนึ่งดอลลาร์สหรัฐต่อวันเก็บพลาสติกที่กองขยะใกล้เมืองชายแดนของแม่สอด วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ยาวนานของพม่าทำให้ผู้คนนับล้านต้องข้ามชายแดนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ผู้ลี้ภัยคนแรกมาถึงและตั้งค่ายในชายแดนพม่า - ไทยในปีพ. ศ. 2527 ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยกว่า 140,000 คนในค่ายทางการเก้าแห่งตามแนวชายแดนตะวันตกของประเทศไทย อีกหลายคนคาดว่าจะอยู่ในการตั้งถิ่นฐานทางการ REUTERS / Damir Sagolj </p>

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่ามารวมตัวกันเป็นรถบรรทุกขนถ่าย ณ ที่เก็บขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 แม้จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายและความกลัวว่าจะถูกส่งกลับไปยังประเทศของพวกเขา

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่ามารวมตัวกันเป็นรถบรรทุกขนถ่าย ณ ที่เก็บขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 แม้จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายและกลัวว่าจะถูกส่งกลับไปยังประเทศของตน แต่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายร้อยคนจากพม่าอาศัยอยู่ เงินดอลลาร์สหรัฐต่อวันเก็บรวบรวมพลาสติกที่กองขยะใกล้เมืองชายแดนของแม่สอด วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ยาวนานของพม่าทำให้ผู้คนนับล้านต้องข้ามชายแดนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ผู้ลี้ภัยคนแรกมาถึงและตั้งค่ายในชายแดนพม่า - ไทยในปีพ. ศ. 2527 ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยกว่า 140,000 คนในค่ายทางการเก้าแห่งตามแนวชายแดนตะวันตกของประเทศไทย อีกหลายคนคาดว่าจะอยู่ในการตั้งถิ่นฐานทางการ REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
1/24
<p> เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าเก็บพลาสติกในที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากเมียนมาร์เก็บรวบรวมพลาสติกบริเวณที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2552 REUTERS / Damir Sagolj

เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากเมียนมาร์เก็บรวบรวมพลาสติกบริเวณที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2552 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
2/24
<p> ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าผ่านช่วงเวลาพักในสถานที่ทิ้งขยะที่ต่ำต้อยในพื้นที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าผ่านช่วงเวลาที่พักพิงต่ำต้อยของพวกเขาในพื้นที่ทิ้งขยะใกล้กับแม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าผ่านช่วงเวลาที่พักพิงต่ำต้อยของพวกเขาในพื้นที่ทิ้งขยะใกล้กับแม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
3/24
<p> ดินแดนที่บินอยู่บนใบหน้าของเด็กผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในพื้นที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

บินร่อนลงบนใบหน้าของเด็กผู้อพยพผิดกฎหมายจากเมียนมาร์ในบริเวณที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

บินร่อนลงบนใบหน้าของเด็กผู้อพยพผิดกฎหมายจากเมียนมาร์ในบริเวณที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
4/24
<p> หญิงผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าอาบน้ำลูกของเธอในทะเลสาบที่ไซต์ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

หญิงผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าอาบน้ำลูกของเธอในทะเลสาบที่เว็บไซต์ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

หญิงผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าอาบน้ำลูกของเธอในทะเลสาบที่เว็บไซต์ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
5/24
<p> เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากเมียนมาร์จากที่พักพิงของครอบครัวของเขาที่ไซต์ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าทำเนียบจากที่พักพิงของครอบครัวในพื้นที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าทำเนียบจากที่พักพิงของครอบครัวในพื้นที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
6/24
<p> ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศพม่าเลี้ยงดูลูก ๆ ของเธอที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าให้อาหารลูกของเธอที่ไซต์ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าให้อาหารลูกของเธอที่ไซต์ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
7/24
<p> ผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าเสียเวลาที่กองขยะที่อยู่ใกล้กับแม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายจากพม่าเสียเวลาไปที่ไซต์ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายจากพม่าเสียเวลาไปที่ไซต์ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
8/24
<p> หญิงผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าเก็บพลาสติกไว้ในที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

หญิงผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าเก็บพลาสติกไว้ในที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS Damir Sagolj

หญิงผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าเก็บพลาสติกไว้ในที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS Damir Sagolj

ปิด
9/24
<p> เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าเข้าร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในสถานที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าเข้าร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในสถานที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าเข้าร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในสถานที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
10/24
<p> ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายใช้กระจกส่องที่ที่พักพิงชั่วคราวในบริเวณที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

ผู้อพยพผิดกฎหมายใช้กระจกส่องที่ที่พักพิงของเธอที่ไซต์ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ผู้อพยพผิดกฎหมายใช้กระจกส่องที่ที่พักพิงของเธอที่ไซต์ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
11/24
<p> น้ำตาไหลหลั่งลงมาจากใบหน้าของหญิงสาวผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

น้ำตาหยดลงมาจากใบหน้าของหญิงสาวผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

น้ำตาหยดลงมาจากใบหน้าของหญิงสาวผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
12/24
<p> ผู้อพยพจากประเทศพม่าที่ผิดกฎหมายเข้าแถวรอให้รถบรรทุกมาถึงที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 ผู้รายงาน / Damir Sagolj </p>

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าเข้าแถวรอขณะที่รถบรรทุกมาถึงที่ที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าเข้าแถวรอขณะที่รถบรรทุกมาถึงที่ที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
13/24
<p> เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าปิดบังใบหน้าขณะรอรถบรรทุกมาถึงที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าปิดบังใบหน้าของเขาขณะที่รอรถบรรทุกมาถึงที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าปิดบังใบหน้าของเขาขณะที่รอรถบรรทุกมาถึงที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
14/24
<p> ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าพักในที่ทิ้งขยะในบริเวณกองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายจากพม่าพักในที่พักพิงชั่วคราวในที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายจากพม่าพักในที่พักพิงชั่วคราวในที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
15/24
<p> ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายอายุน้อยจากประเทศพม่าปิดจมูกขณะที่เขาไปโรงเรียนที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

เด็กหนุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าปิดจมูกขณะที่เขาไปโรงเรียนที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

เด็กหนุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่าปิดจมูกขณะที่เขาไปโรงเรียนที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
16/24
<p> ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศพม่าวางตัวจากการเก็บพลาสติกที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าพักจากการเก็บพลาสติกที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2552 REUTERS / Damir Sagolj

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าพักจากการเก็บพลาสติกที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2552 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
17/24
<p> ผู้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศพม่ารอให้รถบรรทุกถูกขนถ่ายลงในที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายจากพม่ารอให้รถบรรทุกถูกขนถ่ายลงที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายจากพม่ารอให้รถบรรทุกถูกขนถ่ายลงที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
18/24
<p> ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศพม่าวางตัวจากการเก็บพลาสติกที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าพักจากการเก็บพลาสติกที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2552 REUTERS / Damir Sagolj

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าพักจากการเก็บพลาสติกที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2552 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
19/24
<p> ผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าใช้เคียวเพื่อค้นหาพลาสติกเป็นรถบรรทุกขนถ่ายลงที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายจากพม่าใช้เคียวเพื่อค้นหาพลาสติกเป็นรถบรรทุกขนถ่ายลงที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายจากพม่าใช้เคียวเพื่อค้นหาพลาสติกเป็นรถบรรทุกขนถ่ายลงที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
20/24
<p> เด็กผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าแสดงสัญญาณชัยชนะที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

เด็กผู้อพยพผิดกฎหมายจากเมียนมาร์แสดงสัญญาณชัยชนะที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

เด็กผู้อพยพผิดกฎหมายจากเมียนมาร์แสดงสัญญาณชัยชนะที่กองขยะใกล้แม่สอด 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
21/24
<p> ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายพาลูกของเธอขณะที่พวกเขารอรถบรรทุกคันใหม่เพื่อขนถ่ายลงในที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2009

ผู้อพยพผิดกฎหมายพาลูกของเธอขณะที่พวกเขารอรถบรรทุกคันใหม่เพื่อขนถ่ายลงที่กองขยะใกล้แม่สอดปลายเดือนธันวาคม 22, 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ผู้อพยพผิดกฎหมายพาลูกของเธอขณะที่พวกเขารอรถบรรทุกคันใหม่เพื่อขนถ่ายลงที่กองขยะใกล้แม่สอดปลายเดือนธันวาคม 22, 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
22/24
<p> พระภิกษุพูดคุยกับผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอดปลายเดือนธันวาคม 22, 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

พระชาวพุทธพูดกับผู้อพยพผิดกฎหมายจากเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอดปลายเดือนธันวาคม 22, 2009 REUTERS / Damir Sagolj

พระชาวพุทธพูดกับผู้อพยพผิดกฎหมายจากเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอดปลายเดือนธันวาคม 22, 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
23/24
<p> เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าใช้หลอดไฟหน้าเพื่อค้นหาพลาสติกในบริเวณที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2009 REUTERS / Damir Sagolj </p>

เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าใช้หลอดไฟหน้าเพื่อค้นหาพลาสติกในบริเวณที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอดปลายเดือนธันวาคม 22, 2009 REUTERS / Damir Sagolj

เด็กชายผู้อพยพผิดกฎหมายจากพม่าใช้หลอดไฟหน้าเพื่อค้นหาพลาสติกในบริเวณที่ทิ้งขยะใกล้แม่สอดปลายเดือนธันวาคม 22, 2009 REUTERS / Damir Sagolj

ปิด
24/24


อัพเดทล่าสุด

แนะนำในหมวดหมู่นี้

อันดับนี้