W88 กีฬาออนไลน์ทางเลือก URL

ไฟไหม้ในสลัม

时间:2019-05-22  author:徐蹂  แหล่ง:W88 กีฬาออนไลน์ทางเลือก URL  หมวด:4次  ทบทวน:78บทความ
<p> นักดับเพลิงทำงานเพื่อดับไฟที่เผาบ้านเรือนหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2552 ผู้คนหลายพันคนจะใช้ชีวิตคริสต์มาสในบ้านหลังไฟไหม้ทำลายชุมชนสลัมขนาดใหญ่ในกรุงมะนิลา REUTERS / Cheryl Ravelo </p>

นักดับเพลิงทำงานเพื่อดับไฟที่เผาบ้านเรือนหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2552 ผู้คนหลายพันคนจะใช้เวลาคริสต์มาสไร้บ้านหลังจากไฟไหม้ทำลายชุมชนสลัมขนาดใหญ่ในกรุงมะนิลา ... more

นักดับเพลิงทำงานเพื่อดับไฟที่เผาบ้านเรือนหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2552 ผู้คนหลายพันคนจะใช้เวลาคริสต์มาสไร้บ้านหลังจากไฟไหม้ทำลายชุมชนสลัมขนาดใหญ่ในกรุงมะนิลา REUTERS / Cheryl Ravelo

ปิด
1/10
<p> ผู้พักอาศัยมองออกไปนอกหน้าต่างขณะที่เปลวไฟท่วมบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2552 REUTERS / Cheryl Ravelo </p>

ชาวบ้านมองออกไปนอกหน้าต่างขณะที่เปลวไฟท่วมบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2552 REUTERS / Cheryl Ravelo

ชาวบ้านมองออกไปนอกหน้าต่างขณะที่เปลวไฟท่วมบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2552 REUTERS / Cheryl Ravelo

ปิด
2/10
<p> นักดับเพลิงหยุดพักเนื่องจากเปลวไฟท่วมบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2552 REUTERS / Cheryl Ravelo </p>

นักดับเพลิงหยุดพักเมื่อเปลวไฟท่วมบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2552 REUTERS / Cheryl Ravelo

นักดับเพลิงหยุดพักเมื่อเปลวไฟท่วมบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2552 REUTERS / Cheryl Ravelo

ปิด
3/10
<p> พนักงานของโรงแรมช่วยดับไฟที่ลุกท่วมบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2552 REUTERS / Cheryl Ravelo </p>

พนักงานของโรงแรมช่วยดับไฟที่ลุกท่วมบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2552 REUTERS / Cheryl Ravelo

พนักงานของโรงแรมช่วยดับไฟที่ลุกท่วมบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2552 REUTERS / Cheryl Ravelo

ปิด
4/10
<p> ผู้หญิงคนหนึ่งร้องขณะที่เธอถูกพาตัวออกจากบ้านในกองไฟที่สร้างบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo </p>

ผู้หญิงคนหนึ่งร้องขณะที่เธอถูกพาตัวออกจากบ้านของเธอในระหว่างเกิดเพลิงไหม้ซึ่งสร้างบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo

ผู้หญิงคนหนึ่งร้องขณะที่เธอถูกพาตัวออกจากบ้านของเธอในระหว่างเกิดเพลิงไหม้ซึ่งสร้างบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo

ปิด
5/10
<p> ผู้หญิงคนหนึ่งร้องขณะที่เธอมองไปที่บ้านที่ถูกไฟไหม้ในกองไฟซึ่งสร้างบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo </p>

ผู้หญิงคนหนึ่งร้องขณะที่เธอมองไปที่บ้านที่ถูกไฟไหม้ในระหว่างเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo

ผู้หญิงคนหนึ่งร้องขณะที่เธอมองไปที่บ้านที่ถูกไฟไหม้ในระหว่างเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo

ปิด
6/10
<p> ผู้หญิงคนหนึ่งร้องขณะที่เธอหนีออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ในกองไฟซึ่งสร้างบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo </p>

ผู้หญิงคนหนึ่งร้องขณะที่เธอหนีออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ในระหว่างเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo

ผู้หญิงคนหนึ่งร้องขณะที่เธอหนีออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ในระหว่างเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo

ปิด
7/10
<p> ผู้หญิงคนหนึ่งร้องขณะที่เธออุ้มร่างทารกของพระเยซูระหว่างเกิดไฟไหม้บ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo </p>

ผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ขณะที่เธอถือรูปทารกพระเยซูในกองไฟที่สร้างบ้านหลายร้อยหลังที่ทำด้วยวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo

ผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ขณะที่เธอถือรูปทารกพระเยซูในกองไฟที่สร้างบ้านหลายร้อยหลังที่ทำด้วยวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo

ปิด
8/10
<p> แม่และเด็กนั่งพร้อมข้าวของของพวกเขาไปตามถนนขณะที่ไฟลุกท่วมบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo </p>

แม่และเด็กนั่งพร้อมข้าวของของพวกเขาไปตามถนนในขณะที่ไฟไหม้บ้านเรือนหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo

แม่และเด็กนั่งพร้อมข้าวของของพวกเขาไปตามถนนในขณะที่ไฟไหม้บ้านเรือนหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo

ปิด
9/10
<p> ผู้อาศัยหนีไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติของพวกเขาในระหว่างเกิดเพลิงไหม้ซึ่งสร้างบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo </p>

ชาวบ้านหนีไปพร้อมข้าวของของพวกเขาระหว่างเกิดไฟไหม้ซึ่งสร้างบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo

ชาวบ้านหนีไปพร้อมข้าวของของพวกเขาระหว่างเกิดไฟไหม้ซึ่งสร้างบ้านหลายร้อยหลังที่ทำจากวัสดุเบาในกรุงมะนิลา 23 ธันวาคม 2009 REUTERS / Cheryl Ravelo

ปิด
10/10


อัพเดทล่าสุด

แนะนำในหมวดหมู่นี้

อันดับนี้